post

پاورپوینت: علوم تجربی پایه نهم

برای دریافت فایل پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فصل اول: مواد و نقش آن ها در زندگی

فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر

فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فصل چهارم: حرکت چیست؟

فصل های بعدی به مرور زمان بروزرسانی خواهد شد …

post

پاورپوینت علوم تجربی: پایه هشتم

برای دریافت فایل پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل سوم: از درون اتم چه خبر

فصل چهارم: تنظیم عصبی

فصل های بعدی به مرور زمان بروزرسانی خواهد شد …

post

پاورپوینت: علوم تجربی پایه هفتم

برای دریافت فایل پاورپوینت علوم تجربی پایه هفتم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فصل اول: تجربه و تفکر

فصل دوم: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

فصل سوم: اتم ها؛ الفبای مواد

فصل چهارم: مواد پیرامون ما

فصل های بعدی به مرور زمان بروزرسانی خواهد شد …

post

فعل و انفعلات سطح خورشید

ویدئویی از رصدخانه فضایی دینامیک خورشیدی (SDO) ناسا از فعل و انفعلات سطح خورشید