post

پاور پوینت فصل ۳ از علوم پایه نهم (قابل ویرایش) کاری از سهیل رضاپور

#پاور پوینت #فصل_سوم از #علوم پایه #نهم (#قابل_ویرایش) کاری از سهیل رضاپور]

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

برای دانلود کلیک کنید 

🍀کانال تخصصی علوم تجربی

🌐 http://MShokri.ir
🆔 @MShokri_ir

post

#پاورپوینت #فصل_پنج (#حس_و_حرکت) #علوم #پایه_هشتم ارایه از:محمدرضا زندنصیری

جهت دانلود کلیک کنید

#پاورپوینت #فصل_پنجم (#حس_و_حرکت) #علوم #پایه_هشتم

ارایه از:محمدرضا زندنصیری

?علوم تجربی راباما بیاموزید

? http://MShokri.ir
? @MShokri_ir

post

#پاورپوینت #فصل_چهار (#تنظیم_عصبی) #علوم #پایه_هشتم ارایه از:محمدرضا زندنصیری

جهت دانلود کلیک کنید

#پاورپوینت #فصل_چهار (#تنظیم_عصبی) #علوم #پایه_هشتم

ارایه از:محمدرضا زندنصیری

?علوم تجربی راباما بیاموزید

? http://MShokri.ir
? @MShokri_ir

post

#پاورپوینت #فصل_شش (#تنظیم_هورمونی) #علوم #پایه_هشتم ارایه از:محمدرضا زندنصیری

جهت دانلود کلیک کنید

#پاورپوینت #فصل_شش (#تنظیم_هورمونی) #علوم #پایه_هشتم

ارایه از:محمدرضا زندنصیری

?علوم تجربی راباما بیاموزید

? http://MShokri.ir
? @MShokri_ir

post

پاورپوینت: علوم تجربی پایه نهم

برای دریافت فایل پاورپوینت علوم تجربی پایه نهم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فصل اول: مواد و نقش آن ها در زندگی

فصل دوم: رفتار اتم ها با یکدیگر

فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

فصل چهارم: حرکت چیست؟

فصل های بعدی به مرور زمان بروزرسانی خواهد شد …

post

پاورپوینت علوم تجربی: پایه هشتم

برای دریافت فایل پاورپوینت علوم تجربی پایه هشتم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل سوم: از درون اتم چه خبر

فصل چهارم: تنظیم عصبی

فصل های بعدی به مرور زمان بروزرسانی خواهد شد …

post

پاورپوینت: علوم تجربی پایه هفتم

برای دریافت فایل پاورپوینت علوم تجربی پایه هفتم بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فصل اول: تجربه و تفکر

فصل دوم: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

فصل سوم: اتم ها؛ الفبای مواد

فصل چهارم: مواد پیرامون ما

فصل های بعدی به مرور زمان بروزرسانی خواهد شد …