مرتضی شکری ،۱۳۵۶ ،تهران


فعالیت‌های مربوط به مدارس خاص:

 • دبیر علوم تجربی

  دبیرستان دوره اول نمونه زمانی ـ منطقه ۱۹ ـ ۱۷ سال (سال ۷۹ تا حال)

  دبیرستان دوره اول حلی ۱۱ ـ منطقه ۱۹ ـ ۳ سال (سال ۹۱ تا ۹۵)
  دبیرستان دوره اول نمونه شهید تهرانی مقدم ـ منطقه ۱۹ ـ ۱ سال (سال ۹۵ تا حال)

 • سرپرست کلاسهای المپیاد

  دبیرستان دوره اول حلی ۱۱ ـ منطقه ۱۹ ـ ۲ سال (سال ۹۱ تا ۹۳)

 • ـ دبیرستان نمونه دولتی زمانی (سال ۹۴ تا حال)

 • ـ دبیرستان نمونه دولتی شهید تهرانی مقدم (سال ۹۶)

 • دبیر راهنمای پایه

  دبیرستان نمونه دولتی زمانی ـ منطقه ۱۹ ـ ۸ سال (سال ۸۰ تا ۸۹)

 • دبیر کلاس‌های تست

  دبیرستان نمونه دولتی زمانی ـ منطقه ۱۹ ـ ۷ سال (پراکنده)

 • دبیر کلاس‌های تست سوم

  مدرسه راهنمایی نمونه آزادگان ـ منطقه ۱۸ ـ ۲ سال (سال ۷۹ تا ۸۱)

 • مربی تربیتی

  مدرسه راهنمایی نمونه زمانی ـ منطقه ۱۹ ـ ۱ سال (سال ۷۹ تا ۸۰)


فعالیت‌های مربوط به مدارس عادی :

 • دبیر علوم تجربی

  مدرسه راهنمایی شریعتی ـ منطقه ۱۶ ـ ۵ سال (سال ۷۶ تا ۸۱)

 • دبیر علوم تجربی

  مدرسه راهنمایی آزادگان ـ منطقه ۱۶ ـ ۱ سال (سال ۸۱ تا ۸۲)

 • دبیر علوم تجربی

  آزمایشگاه مدرسه غیردولتی علامه ـ منطقه ۱۹ ـ ۲ سال (پراکنده)

 • دبیر کلاس‌های تست

  سوم مدرسه غیردولتی ایثارگران ـ منطقه ۱۸ ـ ۴ سال (پراکنده)

 • دبیر علوم تجربی

  مجتمع آموزشی صدا و سیما ـ ۱ سال (سال ۸۲ تا ۸۳)

 • دبیر علوم تجربی

  مدرسه شاهد شهریاری ـ منطقه ۱۹ ـ ۳ سال (پراکنده)

 • دبیر شیمی (۱)

  دبیرستان غیردولتی مهرآیین ـ منطقه ۱ ـ ۲ سال (سال ۸۹ تا ۹۱)


فعالیت‌های مربوط به اداره آموزش و پرورش :

 • عضو شواری ۶ نفره منتخبین نماینده دبیران شهر تهران

  ۱ سال (سال ۹۲ تا ۹۳)

 • منتخب نمایندگان دبیران مقطع متوسطه دوره اول

  منطقه ۱۹ (سال ۹۲ تا حال)

 • عضو گروه علوم تجربی

  آموزش و پرورش منطقه ۱۹ (سال ۸۳ تا ۸۴)

 • مربی تیم فوتسال ناشنوایان

  منتخب دبیرستان‌های‌تهران(مقام‌اول‌کشوری) (سال ۷۹ تا ۸۰)

 • عضو تیم فوتسال

  منتخب آموزش و پرورش شهر تهران (سال ۷۹ تا ۸۰)

 • نمونه تدریس

  در همایش دبیران علوم تجربی منطقه ۱۹ (سال ۹۰)

 • طراح سوالات علوم منطقه ای
 • سال تحصیلی ۸۳ ـ ۸۲ و ۹۷ ـ ۹۶

تألیفات :

 • کتاب کار و آموزش پایه هشتم
 • جزوه کامل به همراه انواع سوالات با پاسخ تشریحی ـ ۱۳۹۶ ـ پویش
 • مجموعه دروس پایه نهم

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات دروس پایه نهم ـ ۱۳۹۴ ـ گل واژه

 • ۸ کتاب کلاغ سپید پایه نهم

  خلاصه و پاسخ پرسش ها و نمونه سوالات پایه نهم ـ ۱۳۹۴ ـ گاج

 • علوم تجربی هما

  توضیح مطالب کتاب و آزمون های با پاسخ تشریحی ـ ۱۳۹۳ ـ روشنگران

 • مجموعه دروس هشتم

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات دروس پایه هشتم ـ ۱۳۹۳ ـ گل واژه

 • علوم هشتم(ویراست نهایی)

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات علوم پایه هشتم ـ ۱۳۹۳ ـ کلاغ سپید

 • علوم هفتم(ویراست نهایی)

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات علوم پایه هفتم ـ ۱۳۹۳ ـ کلاغ سپید

 • علوم هشتم(ویراست نهایی)

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات علوم پایه هشتم ـ ۱۳۹۲ ـ کلاغ سپید

 • علوم هفتم(ویراست نهایی)

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات علوم پایه هفتم ـ ۱۳۹۲ ـ کلاغ سپید

 • آکادمی علوم

  توضیح مطالب کتاب و آزمون های با پاسخ تشریحی ـ ۱۳۹۲ ـ کرمی

 • ۱۰۰ آزمون

  آزمون‌های دروس دوم‌ راهنمایی وپاسخ‌های تشریحی ـ ۱۳۹۰ ـ پدیده

 • ۱۰۰ آزمون

  آزمون‌های دروس سوم راهنمایی وپاسخ‌های تشریحی ـ ۱۳۹۰ ـ پدیده

 • ۱۰۰ آزمون

  آزمون‌های دروس اول راهنمایی وپاسخ‌های تشریحی ـ ۱۳۹۰ ـ پدیده

 • علوم تجربی

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات علوم سوم راهنمایی ـ ۱۳۹۰ ـ پدیده

 • آموزش و سنجش برتر

  خلاصه کتاب و نمونه سوالات علوم سوم راهنمایی ـ ۱۳۸۶ ـ بهین دانش